Ledenadministratie: Riet ScholtesSecretaris: Eric Grootenhaar

Bestuur

Voorzitter Winfried Hulleman
Secretaris Eric Grootenhaar
Penningmeester Stefan Kivits
Competitieleiding Jos Scholtes
Training Vincent Boink en Linda Schonewille
Kascontrolecommissie Stevan Kivits en Francien Molenbroek
Ledenadministratie Riet Scholtes / 074-2664370
Wedstrijdcommissie Jos Scholtes
Webmaster vacant
Feestcommissie wisselend