Ledenadministratie: Riet ScholtesVoorzitter: Winfried Hulleman

  Bestuur

  Voorzitter Sharren Pisano
  Secretaris Janneke Temmink
  Penningmeester Stefan Kivits
  Competitieleiding Sharren Pisano
  Training Sharren Pisano 0655014745
  Paskal Copier
  Kascontrolecommissie Jochem Zwienenberg
  Paskal Copier
  Ledenadministratie Jos Scholtes / 074-2664370
  Wedstrijdcommissie Sharren Pisano
  Vertrouwingspersoon

  Sharren Pisano
  Roelie Schonewille

  Website Max de Mooij
  Activiteitencommisie Janneke Temmink
  Karlijn Walters
  Sharren Pisano